DLA URZĘDÓW

1.  PROWADZENIE WARSZTATÓW:

  • Efektywnego porozumiewania się: nie możemy się nie komunikować. Treść przekazu to potrzeby, oczekiwania, wartości i obawy. To też definicje znaczenia stów. Ludzie Wzmacniania poczucia własnej wartości: to zmiana sposobu myślenie o sobie, tworzenie pozytywnego obrazu samego siebie, by zaakceptować samego siebie, takim jakim się jest.
  • Budowania zachowań asertywnych: zachowania asertywne realizowane są w kontaktach z ludźmi i wyrażają uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa danej osoby w sposób bezpośredni i stanowczy, ale bez naruszania praw i godności drugiego człowieka. Jednak ludzie ulegają presji i manipulacji.
  • Radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego: to inaczej radzenie sobie ze stresem lub z frustracją. Niektóre stresy to codzienne uciążliwości, to regularnie powtarzające się warunki i doświadczenia zagrażające naszemu dobremu samopoczuciu psychicznemu. Np. uciążliwości domowe, zdrowotne, czasowe, środowiskowe, finansowe, związane z pracą.
  • Współpracy w grupie: tworzenie grupy, kształtowanie struktury grupy, ustalanie norm i zasad funkcjonowania w grupie, skupienie się na działaniu.
  • Myślenia twórczego: Potrzebujemy nauczyć się sposobów patrzenia na problemy i zadania z różnych stron oraz akceptacji każdego punktu widzenia jako jednego z możliwych. Trzeba umieć uwalniać się od starego schematu i tworzyć wiele nowych alternatywnych opcji. Tego można się nauczyć.

2.  DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE I ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW:
      udzielane w trakcie indywidualnych spotkań z uczestnikami, uwzględniając powyższe treści lub sprawy zgłoszone przez uczestnika w bezpiecznych warunkach.