DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice,


dzieci wymagają wielkiej uwagi. W wieku przedszkolnym widzą sprawy trochę inaczej niż dorośli i nie potrafią zrozumieć, że ludzie widzą te sprawy          w inny sposób.
Przypisują świadomość i wolę takim nieożywionym obiektom jak słońce, księżyc. Wierzą, że zdarzenia naturalne jak deszcz, czy pioruny są dziełem człowieka,
Skupiają się tylko na jednym wymiarze, tzn. nie potrafią skupić się na dwóch aspektach sytuacji jednocześnie. Oceny moralne mają również charakter jednowymiarowy, tzn. ludzi skazują na podstawie wielkości wyrządzonej szkody, a nie intencji.
są niewolnikami zasad i autorytetów - na pytanie: dlaczego?, odpowiedzą: dlatego! A świat jest zbudowany dla ich własnych potrzeb i uciechy.
Jeżeli tłumi się ich naturalną skłonność do samodzielności oraz panowania nad sobą i swoim otoczeniem może w nich pojawić się poczucie wstydu             i wątpliwości, co będzie im przeszkadzać nawet wtedy, gdy będą już dorośli.
Jeżeli hamuje się ich inicjatywę, a rodzice są nadmiernie autorytarni lub ochraniający może pojawić się paraliżujące poczucie winy, co będzie im przeszkadzać przez całe życie.