DLA CIEBIE / PANI / PANA

1.  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:
dla osób zdrowych, które przeżywają kryzysy rozwojowe i/lub trudności przystosowawcze. Bo nagromadziły się wydarzenia życiowe. To się zdarza w każdym wieku.
2.  PSYCHOLOGICZNA PROFILAKTYKA:
można nie dopuścić do wystąpienia zaburzeń zdrowia fizycznego, złego samopoczucia psychicznego i niedobrych relacji z innymi. Cel ten osiąga się przez przeciwdziałanie czynnikom ryzyka i wzmacnianie zasobów. Chodzi tu o minimalizowanie zagrożeń poprzez eliminowanie tych czynników, które można podzielić na ryzyko sytuacyjne (stres wydarzeń), rozwojowe (okresy krytyczne w rozwoju, na przykład kryzys dorastania, czy kryzysy dorosłości) oraz temperamentalne i osobowościowe.
3.  INTERWENCJA KRYZYSOWA:
kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności oraz obawą przed różnymi formami dezorganizacji zachowania i objawami fizycznymi. Interwencja zmierza do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania.
4.  PROMOCJA ZDROWIA:
zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie, jego utrzymanie i /lub poprawę. Poprzez aktywność fizyczną, stosowanie reguł prawidłowego odżywiania, relaksację.
5.  Na początek - KONSULTACJA: pierwsze spotkanie, by zrozumieć kłopot.
 

Dla dzieci, rodziców, młodych i dorosłych.                               Czas spotkania - 45 minut.