PRAKTYKA ZDROWIENIA


Praktyka zdrowienia to wiczenie ciaa i umysu, by samemu pokona stres, choroby, bl fizyczny i emocjonalny.

Praktyka zdrowienia to praktyka medytacji. Kiedy czujesz si le, najlepsz dla ciebie rzecz jest usi. Nie ma innego sposobu zaakceptowania wasnego problemu i pracy nad nim.

Praktyka zdrowienia to praktyka dla kadego.

Praktyka zdrowienia to uzupenienie profesjonalnej pomocy medycznej i psychologicznej.

ZAPRASZAM w kady pitek o godz. 17.00. Nieodpatnie. wiczymy w sali konferencyjnej "Przychodni Rodzina"


- Zapraszam do gabinetu w Iawie przy ul. Kociuszki 14, pok. nr 3. Tel. 795 110 156."Mona odgoni chmury i odkry, e za nimi jest soce i czyste niebo, i e zawsze tam byy"


Czytaj:
www.prostepytania2.blog.pl


Wiesaw Gac, psycholog, doradca, trener.